Yaşlı erkeklere ile ilgili sorunlar

Mor Çatı, son günlerde kamuoyunda mevcut nafaka uygulamaları ile ilgili çarpıtılmış ve gerçek olmayan bilgiler verildiğini belirterek, bilinmeyen doğruları anlattı. Türkiye’de yaşlı grupta intihar en fazla 75 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülmektedir. Yaşlı grupta her iki cinsiyet içinde en yaygın intihar nedeni hastalıktır (Tablo 1). Ülkemizde yaşlı intiharı ile ilgili veriler diğer ülkeler ile benzerlik göstermektedir. Ancak yaşlı ile birlikte oturmak, yaşlıya bakım veren bireylerin sosyal yaşamına kısıtlama, ekonomik açıdan zorlanma ve yorgunluk getirmekte, eş ile ilişkilerde sorun yaratabilmektedir. Yaşlılık döneminde bireylerin diyetle enerji alımında azalma meydana gelmektedir. Özellikle tad alma ve koklama duyularında azalma, çiğneme problemleri, yutma ile ilgili sorunlar bu sürecin nedenleri arasındadır. Yaşlılarda rastlanan depresyondaha genç yaşlardaki bireylerden farklı olarak kilo kaybına neden olmaktadır. Yaşlı hastalar ile ilgili önemli bir problem de bu hastalarda çoğunlukla eşlik eden kalp, yüksek tansiyon, şeker, akciğer sorunları gibi diğer hastalıkların bulunmasıdır. Bu tip ek hastalıklar, genellikle ameliyat edilmesi gereken kalça kırıklı yaşlı hastaların tedavisinde zorluklara yol açmaktadır. Kadınların yaşlı erkeklere ilgi duymasının genel nedeninin baba sorunlarıyla ilgili olduğu düşünülür. Ancak bu tamamen doğru değil. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yaşlı babalardan doğan kadınların yaşlı erkekleri çekici bulma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. neden olan önemli bir sağlık problemidir. Yaşlı bireylerin yaklaşık 1/3’ü her yıl, en az bir kez düşme deneyimi yaşamaktadırlar. Düşme ve kazalar, yaşlılarda korku ve kaygı yaratan bir durumdur. Düşme korkusu yaşlı bireylerin, yaşam aktiviteleri ile ilgili güven duygu- Ülkelerin yaşlı nüfusundaki artışı nedeni ile yaşlılık ile ilgili sosyal sorunlarla daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar hem yaşlının kendisini hem de sosyal çevresini etkileyebilmektedir. Yaşlı bireyler çevreleri ile zamanla sosyal uyum problemi yaşamaktadır. 1. Yaşlılık döneminde malnütrisyon sorunu halk sa ğlığı ile ilgili öncelikler ara-sında alınmalıdır. 2. Sektörlerarası yaklaşım önemlidir. 3. Yaşlı bireylerin, ailelerinin ve yakınlarının bu sorunun çözümleri ile ilgili katılımları önem taşımaktadır. 4. Beslenme eğitimleri programlanmalı ve düzenlenmelidir.

Yaşlı İntiharları, Nedenleri ve Önleyici Uygulamalar